Poprzednie teksty

Doktryna energetyczna dla Polski

12 października 2015

Polska potrzebuje stabilnej, niezależnej od politycznych wahań i bieżących gier interesów doktryny energetycznej. Wyznaczałaby ona nurt, w którym mieściłyby się wszelkie polityki i działania w zakresie energetyki. Z samej swej natury powinna być krótka, jasna…

Rynek energii w UE – czas na nowy model

18 września 2015

Komisja Europejska otwiera dziś dyskusję na temat nowego modelu rynku energii. Nie wiadomo jeszcze, jak będzie on wyglądał – jego przyszłą formę mają wypracować główni interesariusze. Nie ulega jednak wątpliwości,…

Ku proefektywnościowym regulacjom

4 września 2015

Obowiązujące dziś w Polsce regulacje nie tylko nie mobilizują przedsiębiorstw energetycznych do zmniejszania kosztów funkcjonowania, ale mogą wręcz motywować je do ich sztucznego pompowania. Im większy bowiem poziom wydatków, tym wyższą…

Trudne czasy dla węgla – co robić?

21 sierpnia 2015

Członkostwo w Unii Europejskiej przynosi Polsce znacznie więcej korzyści niż strat. Dlatego też, pomimo wielu zastrzeżeń, opłaca się nam respektować unijną politykę klimatyczną. Nie wychodźmy jednak przed szereg – dopóki technologie…

Rosyjska gra energetyczna w Europie

31 lipca 2015

Rosja pogrążona jest dziś w głębokim kryzysie gospodarczym wynikającym z wyczerpania się modelu rozwojowego opartego na wydobyciu i eksporcie surowców energetycznych. Jego skutki są potęgowane spadkiem cen ropy naftowej na światowych rynkach, zachodnimi…

Potencjał koordynacji

10 lipca 2015

W najbliższych latach będziemy dysponowali pokaźnymi środkami na realizację unijnych zobowiązań energetyczno-klimatycznych. W zależności od tego, dokąd kierowane będą fundusze, różne też będą skutki dla całej gospodarki. Do tej pory kierowaliśmy…

Wsparcie innowacji szyte na miarę

26 czerwca 2015

„Zróbmy to tak jak Niemcy” – ileż razy zdarzyło się nam spotkać z podobnymi sformułowaniami i to nie tylko w kontekście energetyki? To nie dziwi, gdyż naszym zachodnim sąsiadom wielu rzeczy faktycznie możemy…

Uwolnijmy rezerwy produktywności

14 czerwca 2015

Polskie społeczeństwo, wskutek bolesnych doświadczeń historycznych naszego kraju, podzieliło się na dwie sfery. Pierwsza to grupa szans – ludzi przedsiębiorczych, otwartych na konkurencję i zmienność. Druga skupia natomiast tych, którzy nie…

Klimat – w co gra świat?

22 maja 2015

Zmienia się logika wypracowywania globalnego porozumienia klimatycznego. Do tej pory ustalano odgórnie dość ambitny cel, którego ciężar brała na siebie niewielka grupa państw. Obecne działania koncentrują się natomiast na wciągnięciu…