O Centrum Strategii Energetycznych

Centrum Strategii Energetycznych (CSE) w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową to przestrzeń debaty nad opcjami strategicznymi polskiej energetyki.

Pragniemy, aby refleksje wypływające z tej debaty cechowało:

  • patrzenie na energetykę przez pryzmat ogólnego interesu rozwojowego Polski,
  • myślenie zintegrowane (holistyczne) z uwzględnieniem szerokiego wachlarza uwarunkowań krajowych i zagranicznych, różnych punktów widzenia i odniesienia,
  • myślenie łączące teorię z praktyką, oparte na doświadczeniach i mądrości zbiorowej, nie bojące się wybiegania w daleką przyszłość.

Formuła naszego działania i komunikowania się ma służyć polskiej polityce energetycznej – poprzez wspieranie wiedzą oraz inspirowanie jej kreatorów i realizatorów, angażowanie w debatę kluczowych interesariuszy sektora energetycznego i docieranie do szerszej opinii publicznej.

Zespół CSE

Jan Szomburg Jr.
Jan Szomburg Jr.
Wiceprezes Zarządu IBnGR; Dyrektor CSE
Marcin Wandałowski
Marcin Wandałowski
Redaktor CSE