Kontakt

Centrum Strategii Energetycznych
w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową

ul. Do Studzienki 63
80-227 Gdańsk
tel. + 48 58 524 49 00
faks + 48 58 524 49 08