Wsparcie innowacji w energetyce

Perowskity – wzorzec polskiej innowacyjności?

8 kwietnia 2016

W ostatnich latach nastąpił bardzo dynamiczny rozwój technologii OZE. Polskie firmy w niewielkim stopniu uczestniczyły w tym procesie. Nowopowstały sektor przemysłu został w dużej mierze zagospodarowany przez zagraniczne koncerny, a bariery wejścia stały się…

Wsparcie innowacji szyte na miarę

26 czerwca 2015

„Zróbmy to tak jak Niemcy” – ileż razy zdarzyło się nam spotkać z podobnymi sformułowaniami i to nie tylko w kontekście energetyki? To nie dziwi, gdyż naszym zachodnim sąsiadom wielu rzeczy faktycznie możemy…