Smart grid

Dajmy się ponieść trendom

19 września 2014

Na świecie trwa przebudowa energetyki na cywilizacyjną skalę. Dzięki nowym technologiom następuje jej demokratyzacja, na pierwszy plan wysuwają się prosumenci z ich indywidualnie budowanym bezpieczeństwem energetycznym. Rola sektora zmienia się z nadrzędnej…

AMI: „automatyczny inkasent” czy coś więcej?

25 kwietnia 2014

Polska jest w trakcie wdrażania inteligentnego opomiarowania (AMI). Jeżeli jego rolę sprowadzimy jedynie do zdalnego odczytu poboru energii, ta wielka inwestycja nie przyniesie spodziewanych korzyści. Jeżeli natomiast wykorzystamy tę technologię do…

OZE: Czy system jest gotowy?

7 czerwca 2013

Grupa Energa jako pierwsza z polskich grup energetycznych zdecydowała się wyjść naprzeciw rozproszonej energetyce ze źródeł odnawialnych. Do jej rozwoju konieczne jest dopasowanie krajowego systemu energetycznego – co i jak…

Smart grid po amerykańsku

22 lutego 2013

Stany Zjednoczone przymierzają się do wprowadzenia inteligentnych sieci elektroenergetycznych. Zdążono już stworzyć specjalne ramy prawne i technologiczne, powołać instytucję koordynującą, a władze federalne wraz z sektorem przedsiębiorstw przygotowały ogromne środki…