Odnawialne źródła energii

Fotowoltaika – jak nie drzwiami, to oknem?

23 grudnia 2016

Fotowoltaika już niebawem może zrewolucjonizować energetykę na całym świecie. O jej potencjale najlepiej świadczą zachowania wielkich przedsiębiorstw pokroju IKEI czy Google’a, które zaspokajają coraz większą część swoich potrzeb na energię elektryczną…

Megatrendy – czy idziemy na zderzenie?

3 czerwca 2016

Na światową energetykę oddziałują dziś bardzo mocno megatrendy – duże i nieodwracalne zmiany o charakterze globalnym, od których nie uciekniemy. Jedną z nich jest nowa rola odbiorcy energii, który ma dziś wybór, czy…

Perowskity – wzorzec polskiej innowacyjności?

8 kwietnia 2016

W ostatnich latach nastąpił bardzo dynamiczny rozwój technologii OZE. Polskie firmy w niewielkim stopniu uczestniczyły w tym procesie. Nowopowstały sektor przemysłu został w dużej mierze zagospodarowany przez zagraniczne koncerny, a bariery wejścia stały się…

OZE – lepsze własne niż obce

18 marca 2016

Budowa jednolitego rynku energii jest kluczem do poprawy bezpieczeństwa energetycznego nie tylko Polski, lecz wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej. Konsekwencją postępującej integracji na rynku UE będzie coraz większy udział –…

Co słychać w unijnej energetyce?

26 lutego 2016

Choć w ostatnich miesiącach na unijnej tapecie znalazł się kryzys migracyjny, to zapewnienie bezpieczeństwa dostaw gazu nadal pozostaje jednym z priorytetów Brukseli. Przedstawiony niedawno tzw. pakiet zimowy jest na to najlepszym dowodem.…

Oddemonizujmy unijną politykę klimatyczną

27 listopada 2015

Unijna polityka klimatyczna jest w Polsce często uznawana jako „zło konieczne”. Owszem, stanowi dla gospodarki pewien koszt, lecz jest on bardzo niewielki w porównaniu z kwotami, jakie rokrocznie wydajemy chociażby na import nośników…

Co może być polską specjalizacją energetyczną?

16 listopada 2015

Wpisanie się w globalne trendy energetyczne, związane z decentralizacją i rozwojem OZE, leży w interesie rozwojowym Polski. Rynek wewnętrzny może być dobrym polem do budowy kompetencji, z którymi będziemy mogli później wychodzić za granicę. Jest…

Praca i wiedza zamiast gigantycznych inwestycji

23 października 2015

Sierpniowy niedobór mocy wytwórczych to jedynie wierzchołek góry lodowej, do której zbliża się dziś polska energetyka. Coraz trudniej jest już tuszować skutki braku przeprowadzenia istotnych reform proefektywnościowych w tym sektorze. Najlepszą…