Autorzy

index alfabetyczny:
Anna Barbarzak
Anna Barbarzak Zastępca Dyrektora w Departamencie Współpracy Ekonomicznej MSZ
Nota biograficzna

Absolwentka Wydziału Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Zastępca dyrektora w Departamencie Współpracy Ekonomicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych; w Ministerstwie od 2001 r. W latach 2007-2011 ekspert ds. energii i klimatu w Wydziale Ekonomicznym Ambasady RP w Waszyngtonie.

Grzegorz Benysek
prof. Grzegorz Benysek Uniwersytet Zielonogórski
Nota biograficzna

Dyrektor Instytutu Inżynierii Elektrycznej Uniwersytetu Zielonogórskiego, autor ponad 120 prac naukowych z dziedziny elektroenergetyki (w tym z obszaru energetyki rozproszonej). Pełni funkcję członka Rady Programowej Centrum Strategii Energetycznych (CSE) w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową. Działa na rzecz budowy społeczeństwa świadomego energetycznie oraz intensyfikacji wykorzystania odnawialnych źródeł energii zarówno w przemyśle energetycznym jak i ruchu kołowym (twórca Lubuskiego Samochodu Ekologicznego i współtwórca firmy EkoEnergetyka Zachód, specjalizującej się we wdrażaniu nowych technologii w dziedzinie ekologicznych rozwiązań w energetyce).

Krzysztof Bolesta
Krzysztof Bolesta dyrektor ds. badań, Polityka Insight
Nota biograficzna

Ekonomista. Od 2012 do 2015 r. Główny Doradca Ministra Środowiska ds. Energii i Klimatu. Wcześniej od 2008 r. w Dyrekcji Generalnej ds. Energii, gdzie zajmował się rynkami węgla, ropy naftowej, technologią CCS oraz infrastrukturą energetyczną. Od 2004 r. pracownik Komisji Europejskiej, najpierw w Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji, w której oceniał programy pomocy publicznej w zakresie energii i ochrony środowiska. Karierę zaczynał w 2000 r. jako specjalista ds. rynków energii w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej. Uczestnik negocjacji akcesyjnych. Członek zespołów powołanych przez Międzynarodową Agencję Energii do przeglądów polityki energetycznej Polski, Czech oraz Luksemburga. Autor publikacji dotyczących głównie kwestii pomocy publicznej dla sektora węglowego. Przetłumaczył na język polski książkę o lobbyingu w środowisku brukselskim – „Machiavelli w Brukseli”.

Wojciech Cetnarski
Wojciech Cetnarski Prezes Zarządu, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej
Nota biograficzna

Od 2013 r. Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej. Pełni również funkcję Prezesa Zarządu działającej w branży energetyki wiatrowej firmy Wento. W latach 2009-2012 Członek Zarządu Norvento Polska – przedstawiciela inwestora strategicznego realizującego projekty inwestycyjne w energetyce odnawialnej. Od 2001 do 2005 r. Wiceprezes Izby Energetyki Przemysłowej. Jeden z założycieli Polish Energy Partners, gdzie od 1997 do 2005 r. pełnił funkcję m.in. Prezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego. Studiował na Wydziale Inżynierii Lotniczej Uniwersytetu La Sapienza w Rzymie oraz Wydziale Inżynierii Lądowej na Politechnice Warszawskiej.

Adam Cichocki
Adam Cichocki Prezes Zarządu, Brad Management Consulting
Nota biograficzna

Prezes Zarządu firmy doradczej Brad Management Consulting. W przeszłości zajmował wysokie stanowiska kierownicze w biznesie i administracji, jako m.in. Wiceprezes ds. Zasobów Ludzkich w PGE S.A., Główny Specjalista ds. Spraw Personalnych w Daewoo Motor Polska S.A., Wojewoda Lubelski czy Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie. Doradca specjalizujący się w długoterminowych programach wzrostu wartości zasobów kadrowych. Przeprowadzał projekty dla firm takich jak m.in. ENERGA Operator, ISD Huta Częstochowa, Bumar Elektronika. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Rafał Czyżewski
Rafał Czyżewski prezes Zarządu Energa-Operator S.A.
Nota biograficzna

Od 2011 r. jest prezesem Zarządu Energa-Operator S.A. W Zarządzie spółki od 2008 r. Wcześniej zajmował się wsparciem przedsiębiorstw w prowadzeniu restrukturyzacji; pracował w zarządzie firmy dystrybucyjnej z branży FMCG. W koncernie UTI Worldwide odpowiadał za projekty inwestycyjne w Europie. Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej.

Bogdan Gralczyk
prof. Bogdan Gralczyk Uniwersytet Warszawski
Nota biograficzna

Politolog, sinolog, dyplomata, profesor w Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2003-2008 ambasador RP w Królestwie Tajlandii, Republice Filipin i Związku Mjanmy; w okresie 2001-2003 szef gabinetu ministra spraw zagranicznych; w latach 1991-1998 przebywał na placówce dyplomatycznej na Węgrzech. Redaktor naczelny rocznika naukowego „Azja-Pacyfik”. O Chinach traktują jego tomy: „Chiński Feniks. Paradoksy rosnącego mocarstwa” (2010) oraz „Przebudzenie smoka. Powrót Chin na scenę globalną” (2012).

Jan Chadam
dr hab. Jan Chadam Prezes Zarządu, GAZ-SYSTEM S.A.
Nota biograficzna

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych. Od 2009 r. Prezes Zarządu Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. W przeszłości m.in. dyrektor finansowy, Wiceprezes Zarządu oraz Prezes Zarządu Pro Futuro S.A., Prezes Zarządu SIP-MOT S.A, Członek Zarządu Elzab S.A., dyrektor finansowy w Grupie Kapitałowej SIPMA oraz dyrektor Departamentu Audytu Wewnętrznego Polkomtel S.A. Wykładowca uczelni wyższych i studiów MBA (m.in. na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie). Autor kilkudziesięciu publikacji krajowych i zagranicznych z zakresu finansów i zarządzania.

Rafał Hajduk
Rafał Hajduk Partner, Norton Rose Fulbright
Nota biograficzna

Ekspert w dziedzinie prawa energetycznego, autor wielu publikacji w tym zakresie. Partner oraz szef zespołu energetycznego w kancelarii Norton Rose Fulbright w Warszawie, z którą związany jest od 2008 r. W latach 1997-2008 w CMS Cameron McKenna. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego oraz Université de Poitiers na kierunkach prawniczych. Laureat nagrody International Law Office Client Choice Award 2012 oraz Client Choice Award 2014 w kategorii energetyka w Polsce.

Andrzej Halesiak
Andrzej Halesiak Dyrektor w Biurze Analiz Ekonomicznych, Bank Pekao S.A.
Nota biograficzna

Ekonomista i menedżer. Członek Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego oraz Rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich. Pracuje w bankowości, będąc Dyrektorem w Biurze Analiz Ekonomicznych Banku Pekao S.A. Wcześniej wiele lat spędził w consultingu. Karierę zawodową rozpoczynał w administracji publicznej (Ministerstwo Finansów). Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej (Executive MBA). Autor licznych opracowań, raportów i artykułów poświęconych makroekonomii i rynkom finansowym. Prowadzi bloga dedykowanego bieżącym zagadnieniom gospodarczym (http://andrzejhalesiak.bblog.pl/).

Iwona Jakuszko-Dudka
Iwona Jakuszko-Dudka Ambasada RP w Berlinie
Nota biograficzna

W służbie dyplomatycznej od 2003 r. – początkowo w Departamencie Unii Europejskiej MSZ, później w Ambasadzie RP w Budapeszcie, a następnie od 2011 r. w Ambasadzie RP w Berlinie. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.

Adam Janczak
Adam Janczak Zastępca Dyrektora Departamentu Ekonomicznego UE, Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Nota biograficzna

Od 2014 r. Zastępca Dyrektora w Departamencie Ekonomicznym UE w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, gdzie jest odpowiedzialny za koordynację polityki energetyczno-klimatycznej UE. Uczestniczył m.in. w negocjacjach pakietu energetyczno-klimatycznego 2030 oraz w pracach nad koncepcją Unii Energetycznej. Wcześniej, w 2013 r. zatrudniony w PGE, a w latach 2006-2012 w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE w Brukseli jako Radca ds. energii, zagadnień atomowych oraz pomocy publicznej. W latach 2001-2006 Zastępca Dyrektora Departamentu Obsługi Inwestorów w Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ). Absolwent kierunku gospodarka przestrzenna na Uniwersytecie Warszawskim.

Piotr Janczyk
Piotr Janczyk Prezes Zarządu, Bilander Group
Nota biograficzna

Współzałożyciel i Prezes Zarządu Bilander Group – gdyńskiej firmy specjalizującej się w zautomatyzowanej analizie danych w przedsiębiorstwach, której klientami są m.in. LOTOS, ENERGA czy GPEC. Absolwent informatyki na Politechnice Gdańskiej.

Szymon Kardaś
dr Szymon Kardaś Ośrodek Studiów Wschodnich
Nota biograficzna

W Ośrodku Studiów Wschodnich od 2012 r. Absolwent Instytutu Stosunków Międzynarodowych Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Laureat Stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej dla młodych uczonych w 2009 r. Autor wielu artykułów i prac dotyczących tematyki rosyjskiej.

Mariusz Klimczak
Mariusz Klimczak były Prezes Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A.
Nota biograficzna

Od 2008 do 2015 r. Prezes Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. W latach 2007-2008 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu PKO BP S.A. Wcześniej, na przełomie 2006 i 2007 r., Dyrektor II Oddziału Korporacyjnego BRE Banku S.A. w Warszawie. Z sektorem bankowym związany od 1996 r. Absolwent fizyki na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Podyplomowego Studium Rachunkowości Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Łukasz Koliński
Łukasz Koliński Specjalny Doradca ds. Unii Energetycznej, Gabinet Przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska
Nota biograficzna

Specjalny Doradca ds. Unii Energetycznej w Gabinecie Przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska. W latach 2012-2014 doradzał jego poprzednikowi – Hermanowi Van Rompuyowi – w szczególności w zakresie unijnej polityki energetyczno-klimatycznej w horyzoncie 2030 r. oraz budżetu UE na lata 2014-2020. W latach 2005-2012 był pracownikiem Komisji Europejskiej. Absolwent ekonomii oraz studiów europejskich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Arkadiusz Krężel
Arkadiusz Krężel Przewodniczący Rady Nadzorczej, Impexmetal S.A.
Nota biograficzna

Od 2006 r. w Radzie Nadzorczej Impexmetal S.A. – najpierw jako jej Członek, a następnie jako Przewodniczący. Wcześniej, w latach 1992-2006 Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., a między 1981 a 1992 r. pracownik Kopalni Węgla Kamiennego „Kazimierz – Juliusz” w Sosnowcu. W międzyczasie był również m.in. Przewodniczącym Rady Nadzorczej Boryszew S.A. Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Artur Kupczunas
Artur Kupczunas Członek Zarządu i współzałożyciel, Saule Technologies
Nota biograficzna

Członek Zarządu i współzałożyciel Saule Technologies – jednej z pierwszych firm na świecie pracujących nad komercyjnym wykorzystaniem perowskitów w produkcji cienkich, elastycznych i lekkich ogniw fotowoltaicznych. Absolwent Politechniki Poznańskiej oraz Carlson School of Management w University of Minnesota.

Anna Kwiatkowska-Drożdż
Anna Kwiatkowska-Drożdż Ośrodek Studiów Wschodnich
Nota biograficzna

W Ośrodku Studiów Wschodnich od 2005 r.; założycielka i kierownik Działu Niemieckiego. Od 1997 r. główny specjalista w zakresie stosunków polsko-niemieckich, współpracy transgranicznej i międzyregionalnej w Departamencie Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji; w latach 1997-2001 sekretarz wykonawczy Polsko-Niemieckiej Międzyrządowej Komisji ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej oraz Wspólnej Komisji Polsko-Flandryjskiej. Pod jej redakcją ukazał się w grudniu 2012 r. raport Ośrodka Studiów Wschodnich pt. „Niemiecka transformacja energetyczna. Trudne początki”.

Derek Lenartowicz
Derek Lenartowicz Prezes Wykonawczy, Balamara Resources Ltd.
Nota biograficzna

Od 2011 r. Prezes Wykonawczy Balamara Resources Ltd. Z firmą związany od 2007 r. Wcześniej przez wiele lat pracował na szczeblu zarządczym w kilku największych australijskich koncernach wydobywczych. Inżynier górnictwa z wieloletnim doświadczeniem w rozwijaniu oraz zarządzaniu wielkoskalowymi projektami górniczymi, jak m.in. kopalni niklu Mt Keith w Australii.

Henryk Majchrzak
dr Henryk Majchrzak prezes Zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.
Nota biograficzna

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz studiów menedżerskich MBA na Wydziale Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu; w 2001 r. obronił na Politechnice Opolskiej pracę doktorską dotyczącą strat rozruchowych bloków energetycznych. Od 2010 r. prezes Zarządu PSE S.A; w przeszłości był m.in. członkiem Zarządu (od 2004 r.) oraz prezesem Zarządu (od 2005 r.) BOT Elektrowni Opole S.A., prezesem Zarządu BOT Górnictwo i Energetyka S.A. (od 2008 r.), dyrektorem Departamentu Energetyki w Ministerstwie Gospodarki (2009-2010 r.). Członek Komitetu Problemów Energetyki PAN w Warszawie, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, przewodniczący Rady Zarządzającej Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej.

Marcin Korolec
Marcin Korolec Sekretarz Stanu, Ministerstwo Środowiska
Nota biograficzna

Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Klimatycznej w Ministerstwie Środowiska. Prawnik, wieloletni pracownik administracji rządowej i negocjator. W latach 2011-2013 Minister Środowiska. Pomiędzy 2005 a 2011 rokiem Podsekretarz Stanu w resorcie gospodarki. W latach 2001-2004 Radca Ministra w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej, gdzie pracował na rzecz przygotowań Polski do wejścia do Unii Europejskiej. Absolwent Ecole Nationale d’Administration w Paryżu oraz Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziałach: Historii oraz Prawa i Administracji. Wykładowca akademicki oraz autor publikacji naukowych na temat polskich negocjacji akcesyjnych.

Marek Menkiszak
Marek Menkiszak Ośrodek Studiów Wschodnich
Nota biograficzna

W Ośrodku Studiów Wschodnich od 2000 r. Kierownik Zespołu Rosyjskiego od 2006 r. W latach 2008-2009 uczestnik zespołu UE-Rosja w Instytucie Studiów nad Bezpieczeństwem UE. W okresie 1995-2003 r. wykładowca w Instytucie Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1994 r. do dziś uczestnik autorskiego „Rocznika Strategicznego”. Autor wielu artykułów i prac dotyczących tematyki rosyjskiej.

Władysław Mielczarski
prof. Władysław Mielczarski Politechnika Łódzka
Nota biograficzna

Pracuje na stanowisku profesora zwyczajnego na Politechnice Łódzkiej. Pełni funkcję członka Rady Programowej Centrum Strategii Energetycznych (CSE) w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową. Jest również członkiem europejskiego think-tanku działającego w obszarze energetyki – European Energy Institute. Był jednym z projektantów rynków energii elektrycznej w australijskim stanie Wiktoria i kanadyjskiej prowincji Ontario. Jako doradca rządu przygotował w roku 1999 projekt rynku energii elektrycznej dla Polski, a w roku 2006 brał udział w opracowywaniu Programu dla elektroenergetyki, będącego bazą dla nowej organizacji firm energetycznych w Polsce.

Krzysztof Mrówczyński
Krzysztof Mrówczyński Ekspert ds. analiz sektorowych, Bank Pekao S.A.
Nota biograficzna

Ekspert ds. analiz sektorowych w Banku Pekao S.A. Wcześniej pracował jako starszy specjalista w Biurze Strategii PKN Orlen S.A. oraz specjalista ds. analiz sektorowych w Banku BPH. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Wojciech Myślecki
dr inż. Wojciech Myślecki Ekspert ds. energetycznych
Nota biograficzna

Prezes Zarządu spółki doradczej Global Investment Corporation Sp. z o.o. Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej, wykładowca w Studium Podyplomowym „Inteligentne Sieci Elektroenergetyczne”, autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu telekomunikacji, informatyki przemysłowej i energetycznej, zagadnień politycznych oraz gospodarczych. W 1998 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu PSE S.A. Członek Rad Nadzorczych m.in. PSE S.A., PSE Operator S.A. i ENERGA Wytwarzanie S.A.

Maciej Nowicki
prof. Maciej Nowicki były minister środowiska, Polska Akademia Nauk
Nota biograficzna

Był ministrem środowiska w rządzie Jana Krzysztofa Bieleckiego (1991) oraz w rządzie Donalda Tuska (2007–2010). W latach 1994/95 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji ONZ ds. Ekorozwoju, a w latach 2008–2009 przewodniczącego Konwencji ONZ ds. Zmian Klimatu. Organizator i gospodarz XIV Światowej Konferencji Klimatycznej w Poznaniu (grudzień 2008). Laureat największej w Europie nagrody w dziedzinie ochrony środowiska „Der Deutsche Umweltpreis” (1996) oraz nagrody Rządu Szwedzkiego (2010). Autor ok. 190 publikacji z zakresu ochrony środowiska, energetyki i ekorozwoju. Członek Rady Programowej Centrum Strategii Energetycznych (CSE) w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową.

Szymon Polak
Szymon Polak Pierwszy Sekretarz, Stałe Przedstawicielstwo RP przy UE
Nota biograficzna

Od 2012 r. na Samodzielnym Stanowisku ds. Zewnętrznych Aspektów Polityki Energetycznej w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE. W latach 2010-2012 Naczelnik Wydziału i Kierownik Referatu ds. europejskiej i regionalnej polityki energetycznej w Departamencie Ekonomicznym Unii Europejskiej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Między 2008 a 2009 r. główny specjalista ds. polityki energetycznej UE w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej. W administracji od 2004 r. Absolwent Politologii na Uniwersytecie Gdańskim oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie.

Jan Popczyk
prof. Jan Popczyk Politechnika Śląska
Nota biograficzna

Ukończył Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej w 1970 roku, od 1987 roku profesor tytularny. Jest prezesem Stowarzyszenia Klaster 3x20, wiceprezesem Polskiej Platformy Technologicznej Zielonej Energii oraz dyrektorem Centrum Energetyki Prosumenckiej w Politechnice Śląskiej. Pełni funkcję członka Rady Programowej Centrum Strategii Energetycznych (CSE) w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową. W latach 1990–1995 współtworzył i realizował reformę elektroenergetyki, był pierwszym prezesem Polskich Sieci Elektroenergetycznych, współtworzył i realizował koncepcję odłączenia polskiego systemu elektroenergetycznego od systemu POKÓJ (ZSRR i kraje Europy Środkowej) i połączenia z systemem zachodnioeuropejskim (UCPTE/UCTE). Był doradcą wicepremiera L. Balcerowicza ds. całego kompleksu paliwowo-energetycznego (1998–2000). Współpracował z wicepremierem J. Hausnerem (2003–2004) na rzecz sformułowania polskiej doktryny bezpieczeństwa energetycznego. Prowadzi badania w zakresie uwarunkowań przejścia energetyki postprzemysłowej w nowy etap rozwojowy, charakterystyczny dla społeczeństwa wiedzy, który nazywa SYNERGETYKĄ.

Jan Rączka
dr Jan Rączka ekspert, Regulatory Assistance Project
Nota biograficzna

Partner Forum Analiz Energetycznych oraz doradca Regulatory Assistance Project - międzynarodowej organizacji non-profit, świadczącej wyspecjalizowaną pomoc jednostkom administracji publicznej w obszarze energetyki oraz pomagającej przy wypracowywaniu rozwiązań poprawiających efektywność ekonomiczną szeroko rozumianego rynku energii. Doktor nauk ekonomicznych. W latach 2008-12 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Wcześniej był adiunktem na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Pracował także w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju oraz w Forum Europy Środkowo Wschodniej w Fundacji Batorego. W 2009 r. był członkiem rządowego zespołu, który wynegocjował pierwsze transakcje sprzedaży uprawnień do emisji CO2 w ramach protokołu z Kioto. Promotor i współautor dopłat do kapitału kredytów na kolektory słoneczne dla klientów indywidualnych. Pracował nad instrumentami wsparcia poprawy efektywności energetycznej, inteligentnych sieci energetycznych i nowych technologii w ochronie środowiska.

Jeremy Rifkin
Jeremy Rifkin prezes Foundation on Economic Trends w Waszyngtonie
Nota biograficzna

Jeremy Rifkin jest prezesem Foundation on Economic Trends w Waszyngtonie. Pełni również funkcję starszego wykładowcy w Wharton School’s Executive Program na Uniwersytecie Pensylwanii. Autor bestsellerów: The Third Industrial Revolution, How Lateral Power is Transforming Energy, the Economy and the World oraz The End of Work. Doradza Komisji Europejskiej i Parlamentowi Europejskiemu. W przeszłości był także konsultantem m.in. Angeli Merkel i Nicolasa Sarkozy’ego.

Krzysztof Romaniuk
Krzysztof Romaniuk Dyrektor ds. Analiz Rynku Paliw, POPiHN
Nota biograficzna

Dyrektor ds. Analiz Rynku Paliw w Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego. Z sektorem naftowym związany od 1995 r. Były Członek Rad Nadzorczych Rafinerii Glimar i Czechowice. Autor wielu analiz dotyczących problematyki rynku naftowego. Absolwent Politechniki Wrocławskiej i Studium Podyplomowego SGH w Warszawie w zakresie zarządzania logistycznego.

Marek Samotyj
Marek Samotyj dyrektor techniczny w EPRI
Nota biograficzna

Marek Samotyj jest dyrektorem technicznym w amerykańskim Instytucie Badawczo-Rozwojowym Energetyki (Electric Power Research Institute). Z EPRI związany od 1985 roku. Przedtem pełnił funkcję asystenta badawczego Forum Modelowania Energii na Uniwersytecie Stanforda. Absolwent kierunków związanych z inżynierią elektryczną i ekonomiczną na Politechnice Śląskiej oraz na Uniwersytecie Stanforda. Laureat nagrody EPRI Chauncey w latach 2002 i 2004. W 2000 roku za całokształt działalności uhonorowany nagrodą John Mungenast International Power Quality, ufundowaną przez gazety „Power Quality Magazine” oraz „The Financial Times”. Redaktor naczelny tygodnika NOT „Przegląd Techniczny – Innowacje” w latach 1979–1981.

Jacek Saryusz-Wolski
dr Jacek Saryusz-Wolski deputowany do Parlamentu Europejskiego
Nota biograficzna

Doktor nauk ekonomicznych, od 2004 roku poseł do Parlamentu Europejskiego (w latach 2004–2007 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego). Obecnie wiceprzewodniczący Europejskiej Partii Ludowej oraz członek Komisji Spraw Zagranicznych i Komisji Budżetowej PE. W latach 1991–1996 i 2000–2001 był ministrem ds. europejskich. Założyciel Ośrodka Badań Europejskich Uniwersytetu Łódzkiego oraz Instytutu Europejskiego w Łodzi. Laureat Polskiej Nagrody Europejskiej im. R. Schumana, Komandor Orderu Polonia Restituta oraz Kawaler Francuskiej Legii Honorowej. W 2007 r. uhonorowany ukraińskim Orderem Za Zasługi. W roku 2001 był nominowany do nagrody Europejczyka Roku przez European Voice.

Waldemar Skomudek
prof. PO, dr hab. inż. Waldemar Skomudek Politechnika Opolska
Nota biograficzna

Posiada ponad 26-letni staż pracy w energetyce zawodowej. Pełnił funkcje zarządcze w spółkach elektroenergetycznych ZE Opole S.A., EnergiaPro KE S.A. oraz w PSE Operator S.A. Współtworzył grupy kapitałowe EnergiaPro KE S.A. i TAURON S.A. oraz Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Od 2004 r. związany z Politechniką Opolską, gdzie jest obecnie Dziekanem Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki. Członek m.in. Zespołu Doradców Ministerstwa Gospodarki do spraw rozwiązań systemowych w sektorze energetyki, PTPiREE, PKWSE CIGRE oraz Institute of Electrical and Electronics Engineers. Ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Paweł Skowroński
dr inż. Paweł Skowroński Politechnika Warszawska
Nota biograficzna

Docent zatrudniony w Instytucie Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej. Członek Polskiego Komitetu Gospodarki Energetycznej FSNT-NOT, prezes Zarządu SAG Elbud Gdańsk S.A. oraz SAG Elbud Kraków sp. z o.o. W latach 2011-2012 wiceprezes Zarządu ds. operacyjnych w PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A. Od 2007 do 2012 r. dyrektor ds. strategii i rozwoju Vattenfall Poland. Pełnił też funkcje m.in. prezesa Zarządu BOT Górnictwo i Energetyka S.A. (2006-2007) oraz prezesa Zarządu Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. (2003-2006). Wcześniej związany z grupą Energomotaż-Północ. Autor wielu prac naukowych z zakresu energetyki i ciepłownictwa.

Paweł Smoleń
Paweł Smoleń Członek Zarządu ds. Przemysłu i Energetyki, ERBUD SA
Nota biograficzna

Od 2015 r. członek Zarządu ds. Przemysłu i Energetyki w ERBUD SA. W latach 2013-2015 pełnił funkcję Prezydenta Europejskiego Stowarzyszenia Węgla Kamiennego i Brunatnego EURACOAL. W latach 2012-2013 był wiceprezesem Zarządu ds. Operacyjnych w PGE. Wcześniej przez wiele lat związany z grupą Vattenfall. Absolwent Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej oraz studium podyplomowego Marketing i Analiza Rynku w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Bogusław Sonik
Bogusław Sonik deputowany do Parlamentu Europejskiego
Nota biograficzna

Od 2004 roku jest posłem do Parlamentu Europejskiego, w którym pełni funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Kontroli Budżetowej, a także członka (wcześniej wiceprzewodniczącego) Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Jest autorem projektu sprawozdania o wpływie wydobycia gazu łupkowego i ropy łupkowej na środowisko naturalne z ramienia Parlamentu Europejskiego.

Andrzej Szablewski
prof. dr hab. Andrzej Szablewski Politechnika Łódzka, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN
Nota biograficzna

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, zastępca Dyrektora Instytutu Nauk Społecznych i Zarządzania Technologiami Politechniki Łódzkiej, a także Kierownik Zakładu Ekonomii w tym Instytucie. Od 30 lat zajmuje się problematyką rynkowej transformacji sektorów sieciowych, ze szczególnym uwzględnieniem sektorów energetycznych. W przeszłości pełnił funkcję doradcy m.in. Premiera RP, Prezesa Urzędu Antymonopolowego czy Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Autor ponad 100 publikacji poświęconych różnym aspektom teorii i praktyki reform rynkowych w energetyce krajowej i zagranicznej.

Jan Maria Szomburg
Jan Maria Szomburg Prezes Zarządu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, Dyrektor Centrum Strategii Energetycznych
Nota biograficzna

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Od 2005 roku związany z Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową – najpierw pracownik naukowy w Obszarze Badań Przedsiębiorstwa i Innowacje, następnie w Obszarze Badań Regionalnych i Integracji Europejskiej; redaktor naczelny wydawnictwa „Pomorski Przegląd Gospodarczy”. W latach 2011–2016 dyrektor „Centrum Strategii Energetycznych”. Od 2011 r. wiceprezes, a od grudnia 2020 r. prezes Zarządu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową.

Roman Szwed
dr hab. Roman Szwed prezes Zarządu, Atende S.A.
Nota biograficzna

Absolwent wydziału fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie uzyskał doktorat z fizyki doświadczalnej (1980 r.) oraz habilitację z fizyki wysokich energii (1990 r.). Od 2011 r. prezes Zarządu Atende (wcześniej pod nazwą ATM); od 1994 r. prezes Zarządu ATM. Członek Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii oraz Rady Naukowej Instytutu Łączności. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu fizyki jądrowej wysokich energii. Laureat wielu nagród rektorskich oraz nagrody Ministra Edukacji Narodowej. W 2013 r. odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi w uznaniu dla zasług w działalności na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Beata Słomińska
Beata Słomińska Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Nota biograficzna

Starszy specjalista ds. relacji transatlantyckich oraz dwustronnej współpracy gospodarczej pomiędzy Polską i USA w Departamencie Ameryki Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Mirosław Taras
Mirosław Taras Doradca Zarządu, PD Co
Nota biograficzna

Od 2015 r. doradca Zarządu PD Co. Poprzednio - w 2014 r. - pełnił funkcję Prezesa Zarządu Kompanii Węglowej S.A. Wcześniej od 2013 r. Prezes Zarządu Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. W latach 2001-2012 w spółce Lubelski Węgiel Bogdanka S.A., gdzie od 2008 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (specjalność: projektowanie i budowa kopalń), Szkoły Controllingu w Katowicach oraz studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (kierunek: zarządzanie finansami przedsiębiorstw).

Leszek Wieciech
Leszek Wieciech Prezes i Dyrektor Generalny, POPiHN
Nota biograficzna

Prezes i Dyrektor Generalny Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego. W organizacji od 2009 r. Z obszarem energii i klimatu związany od 1999 r., pracując najpierw w BP Polska, a następnie w Clinton Climate Initiative. Wcześniej wieloletni pracownik Ministerstwa Spraw Zagranicznych, gdzie pełnił m.in. funkcję Konsula Generalnego w Edynburgu (1995-1999).

Henryk Woźniak
prof. UG, dr hab. Henryk Woźniak Uniwersytet Gdański
Nota biograficzna

Wykładowca w Katedrze Logistyki na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie prowadzi wykłady z zakresu m.in. bezpieczeństwa energetycznego. Prezes TechTransBalt Sp. z o.o. Poprzednio zatrudniony na stanowisku Doradcy Zarządu w ENERGA S.A. W latach 2007-2011 przewodniczący Rady Nadzorczej tej spółki. Od 2003 do 2012 r. dyrektor Delegatury Ministerstwa Skarbu Państwa w Gdańsku. Wcześniej, od 1994 r. pracował w samorządzie terytorialnym.

Jarosław Zagórowski
Jarosław Zagórowski prezes Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
Nota biograficzna

Jarosław Zagórowski jest absolwentem Wydziału Mechaniczno-Technologicznego i Wydziału Organizacji i Zarządzania na Politechnice Śląskiej w Gliwicach oraz studiów doktoranckich na Wydziale Górniczym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Z Jastrzębską Spółką Węglową związany od 2003 r., gdzie był członkiem, a następnie przewodniczącym Rady Nadzorczej. Na stanowisku prezesa od 2007 r. Wcześniej zatrudniony w Ministerstwie Gospodarki oraz Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. Jest wiceprzewodniczącym Central Europe Energy Partners oraz członkiem Coal Industry Advisory Board. Laureat m.in. tytułu „Dla tego, który zmienia polski przemysł” przyznawanego przez miesięcznik Nowy Przemysł (2009 r.) oraz wyróżnienia Manager Award ufundowanego przez Wydawnictwo Business Magazine Manager (2012 r.).

Sławomir Żygowski
Sławomir Żygowski prezes Zarządu Nordea Bank Polska S.A.
Nota biograficzna

Sławomir Żygowski jest absolwentem Wydziału Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdańskiego. Od 2012 r. prezes Zarządu Nordea Bank Polska S.A. Z firmą tą związany jest od 2001 r. – początkowo pełnił funkcję członka zarządu ds. bankowości korporacyjnej, a od 2007 r. był I wiceprezesem. Wcześniej zatrudniony w O.M. Investment, gdzie był m.in. dyrektorem ds. rynku kapitałowego i członkiem zarządu. Ukończył szkolenie w zakresie bankowości i zarządzania w INSEAD i w University of Michigan oraz program Nordea Executive Education organizowany we współpracy z Copenhagen Business School.