Centrum
Strategii
Energetycznych
...w poszukiwaniu opcji strategicznych dla polskiej energetyki
Poprzednie teksty
06/06/2014

Przemysł kluczem do polskiej energetyki

Andrzej Halesiak
Andrzej Halesiak
dyrektor w Biurze Analiz Makroekonomicznych, Bank Pekao S.A.
Krzysztof Mrówczyński
Krzysztof Mrówczyński
ekspert ds. analiz sektorowych, Bank Pekao S.A.

25 lat minęło…Dwie i pół dekady procesu transformacji skłaniają do dokonania pewnych podsumowań w poszczególnych sferach gospodarki. Można odnieść wrażenie, że polska energetyka jest obszarem, którego zmiany dotknęły w stosunkowo…

16/05/2014

Polska potrzebuje doktryny energetycznej

Jan Szomburg Jr.
Jan Szomburg Jr.
wiceprezes Zarządu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, dyrektor Centrum Strategii Energetycznych

Po co nam doktryna?Programowanie rozwoju polskiej energetyki nie funkcjonuje dziś dobrze. Obecne polityki oraz strategie nie są ze sobą spójne, są mało elastyczne i zasadniczo nieselektywne – zawierają chęć realizacji…

25/04/2014

AMI: „automatyczny inkasent” czy coś więcej?

Grzegorz Benysek prof.
Grzegorz Benysek
Uniwersytet Zielonogórski

Polska zdecydowała się na rozwijanie inteligentnego opomiarowania – AMI (Advanced Metering Infrastructure). Nie mówi się o tym wiele, pomimo tego że przedsięwzięcie to jest bardzo kosztowne i może mieć olbrzymi…

11/04/2014

Dekarbonizacja po brytyjsku

Rafał Hajduk
Rafał Hajduk
partner, Norton Rose Fulbright

Wielka Brytania zmierza ku dekarbonizacji swojej gospodarki. Czy można powiedzieć, że jest to główny cel jej strategii energetycznej?Zacznijmy od tego, że brytyjski rząd posiada kompleksową strategię dla sektora energetycznego, na…

21/03/2014

Geopolityka energetyczna Rosji

Marek Menkiszak
Marek Menkiszak
Ośrodek Studiów Wschodnich

Jak w Rosji traktowane są surowce energetyczne?Są one jej głównym bogactwem i podstawą gospodarki. Zagraniczna sprzedaż gazu ziemnego oraz ropy naftowej wraz z produktami pochodnymi przynosi około 70 procent dochodu…

07/03/2014

Pragmatyzm energetyczny USA

Anna Barbarzak
Anna Barbarzak
zastępca dyrektora w Departamencie Współpracy Ekonomicznej MSZ

Amerykańskie rozumienie polityki energetycznej wydaje się być odmienne od europejskiego. Czym się ono charakteryzuje i z czego wynika?Punktem wyjścia w budowaniu polityki energetycznej Stanów Zjednoczonych – zarówno na poziomie federalnym,…

21/02/2014

Nie skazujmy się na monokulturę energetyczną

Roman Szwed dr hab.
Roman Szwed
prezes Zarządu, Atende S.A.

Jak powinniśmy rozumieć bezpieczeństwo energetyczne Polski?Składa się na nie wiele czynników: począwszy od trwałości dostaw energii do naszych domów oraz firm, poprzez cenę, a kończąc na konsekwencjach m.in. gospodarczych czy…

07/02/2014

Energiewende – rzeczywistość silniejsza niż „niemiecki ordnung”?

Anna Kwiatkowska-Drożdż
Anna Kwiatkowska-Drożdż
Ośrodek Studiów Wschodnich

Jak w Niemczech powstają strategie energetyczne?Są one dokumentami rządowymi, zatwierdzanymi przez parlament. Powstają w wyniku konsensusu między ugrupowaniami politycznymi oraz poszczególnymi resortami. W tworzenie strategii często są włączane również landy,…

10/01/2014

Geostrategia energetyczna Chin

Bogdan Góralczyk prof.
Bogdan Góralczyk
Uniwersytet Warszawski

Wyrastające na nowe, dominujące na świecie, mocarstwo Chiny mają kłopot – są pozbawione surowców energetycznych. Ich zasoby ropy naftowej, zlokalizowane głównie w zachodniej prowincji Xinjiang oraz na mocno wyeksploatowanych polach…