Centrum
Strategii
Energetycznych
...w poszukiwaniu opcji strategicznych dla polskiej energetyki
Poprzednie teksty
08/05/2015

Unijne ramy polskiej energetyki

Krzysztof Bolesta
Krzysztof Bolesta
Główny Doradca Ministra Środowiska ds. Energii i Klimatu

Kierunki rozwoju polskiej energetyki są ograniczone przez działania Unii Europejskiej w zakresie m.in. środowiska, konkurencji, klimatu oraz energii. Wskazują nam one pożądaną przez Brukselę ścieżkę, zamykając przy okazji inne opcje. Co…

17/04/2015

Przegraliśmy walkę o przyszłość węgla – co dalej?

Wojciech Myślecki dr inż.
Wojciech Myślecki
Ekspert ds. energetycznych

Polska energetyka znajduje się między młotem unijnej polityki klimatycznej a kowadłem swojego obecnego kształtu. Już dziś wiemy, że przegraliśmy walkę o przyszłość węgla i nie ma od tego odwrotu. Dekarbonizacja to poważny kłopot…

27/03/2015

Odnaleźć się na wspólnym rynku energii

Waldemar Skomudek prof. PO, dr hab. inż.
Waldemar Skomudek
Politechnika Opolska

Unia Europejska dąży do stworzenia jednolitego rynku energii. Choć na jego drodze wciąż stoją jeszcze bariery natury technicznej oraz regulacyjnej, to nie są one nie do pokonania. Wiele wskazuje na…

16/03/2015

Unia energetyczna – jak ją czytać?

Szymon Polak
Szymon Polak
Pierwszy Sekretarz, Stałe Przedstawicielstwo RP przy UE

Unia energetyczna jest dziś na starcie. Znamy dopiero pewne jej ramy, a na ostateczny kształt przyjdzie nam poczekać przynajmniej kilka lat. Choć ostatnio została ona wzbogacona o kwestie związane z polityką klimatyczną UE,…

20/02/2015

O wszystkim zadecyduje technologia

Mariusz Klimczak
Mariusz Klimczak
Prezes Zarządu, Bank Ochrony Środowiska S.A.

Postęp technologiczny w energetyce następuje w bardzo szybkim tempie. Nie wiemy dokładnie, jakie rozwiązania przyniesie nam przyszłość, dlatego też trudno przewidzieć, jaki będzie kształt polskiego sektora energetycznego w perspektywie najbliższych kilkudziesięciu lat. W takich…

30/01/2015

Polska strategia dla gazu

Jan Chadam dr hab.
Jan Chadam
Prezes Zarządu, GAZ-SYSTEM S.A.

W polskim sektorze gazu przeprowadzane są obecnie zakrojone na olbrzymią skalę inwestycje, obejmujące m.in. rozbudowę infrastruktury przesyłowej oraz budowę terminalu LNG. Ich realizacja ma zbliżyć nas do stworzenia zintegrowanego i konkurencyjnego…

22/12/2014

OZE: niemieckie wyrachowanie

Henryk Woźniak prof. UG, dr hab.
Henryk Woźniak
Doradca Zarządu, ENERGA S.A.

W ostatnich trzech latach nastąpił w Niemczech ogromny, nie będący do końca pod kontrolą przyrost instalacji OZE. Spowodował on spadek cen energii na rynku hurtowym oraz, równolegle, znaczny wzrost opłaty klimatycznej,…

14/11/2014

Jak jaskiniowcy: zamiast rozwoju – przetrwanie

Mirosław Taras
Mirosław Taras
Prezes Zarządu, Kompania Węglowa S.A.

Przez wzgląd na niełatwą historię naszego kraju, Polacy od lat są wychowywani w duchu „wczorajszej” konieczności przetrwania zamiast „dzisiejszej i jutrzejszej” potrzeby rozwoju. Kształtuje to w nas szereg cech, które utrudniają nam funkcjonowanie…

17/10/2014

Cena energii – czy tylko to się liczy?

Wojciech Cetnarski
Wojciech Cetnarski
Prezes Zarządu, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej

Polsce potrzebna jest kompleksowa, przemyślana, oparta na różnego rodzaju kompromisach wizja rozwoju społeczno-gospodarczego. Doktryna energetyczna powinna być z nią spójna i jej podporządkowana. Energetyka – chociaż ma bezpośrednio olbrzymi wpływ na gospodarkę…