Centrum
Strategii
Energetycznych
...w poszukiwaniu opcji strategicznych dla polskiej energetyki
Poprzednie teksty
17/10/2014

Cena energii – czy tylko to się liczy?

Wojciech Cetnarski
Wojciech Cetnarski
Prezes Zarządu, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej

Rozmowę prowadzi Marcin Wandałowski, Redaktor Centrum Strategii EnergetycznychJaka powinna być rola państwa w energetyce?Energetyka – chociaż ma bezpośrednio olbrzymi wpływ na gospodarkę – jest „tylko” jednym z elementów infrastruktury. Nie…

19/09/2014

Dajmy się ponieść trendom

Jan Popczyk prof.
Jan Popczyk
Politechnika Śląska

Nie ignorujmy światowych trendówNa świecie trwa przebudowa energetyki na cywilizacyjną skalę. Ma ona charakter strukturalny i jest nieuchronna wraz z pojawianiem się nowych technologii i ich demokratyzacją. Pociąga za sobą…

06/06/2014

Przemysł kluczem do polskiej energetyki

Andrzej Halesiak
Andrzej Halesiak
dyrektor w Biurze Analiz Makroekonomicznych, Bank Pekao S.A.
Krzysztof Mrówczyński
Krzysztof Mrówczyński
ekspert ds. analiz sektorowych, Bank Pekao S.A.

25 lat minęło…Dwie i pół dekady procesu transformacji skłaniają do dokonania pewnych podsumowań w poszczególnych sferach gospodarki. Można odnieść wrażenie, że polska energetyka jest obszarem, którego zmiany dotknęły w stosunkowo…

16/05/2014

Polska potrzebuje doktryny energetycznej

Jan Szomburg Jr.
Jan Szomburg Jr.
wiceprezes Zarządu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, dyrektor Centrum Strategii Energetycznych

Po co nam doktryna?Programowanie rozwoju polskiej energetyki nie funkcjonuje dziś dobrze. Obecne polityki oraz strategie nie są ze sobą spójne, są mało elastyczne i zasadniczo nieselektywne – zawierają chęć realizacji…

25/04/2014

AMI: „automatyczny inkasent” czy coś więcej?

Grzegorz Benysek prof.
Grzegorz Benysek
Uniwersytet Zielonogórski

Rozmowę prowadzi Marcin Wandałowski, Redaktor Centrum Strategii EnergetycznychPolska zdecydowała się na rozwijanie inteligentnego opomiarowania – AMI (Advanced Metering Infrastructure). Nie mówi się o tym wiele, pomimo tego że przedsięwzięcie to…

11/04/2014

Dekarbonizacja po brytyjsku

Rafał Hajduk
Rafał Hajduk
partner, Norton Rose Fulbright

Rozmowę prowadzi Marcin Wandałowski, Redaktor Centrum Strategii EnergetycznychWielka Brytania zmierza ku dekarbonizacji swojej gospodarki. Czy można powiedzieć, że jest to główny cel jej strategii energetycznej?Zacznijmy od tego, że brytyjski rząd…

21/03/2014

Geopolityka energetyczna Rosji

Marek Menkiszak
Marek Menkiszak
Ośrodek Studiów Wschodnich

Jak w Rosji traktowane są surowce energetyczne?Są one jej głównym bogactwem i podstawą gospodarki. Zagraniczna sprzedaż gazu ziemnego oraz ropy naftowej wraz z produktami pochodnymi przynosi około 70 procent dochodu…

07/03/2014

Pragmatyzm energetyczny USA

Anna Barbarzak
Anna Barbarzak
zastępca dyrektora w Departamencie Współpracy Ekonomicznej MSZ

Amerykańskie rozumienie polityki energetycznej wydaje się być odmienne od europejskiego. Czym się ono charakteryzuje i z czego wynika?Punktem wyjścia w budowaniu polityki energetycznej Stanów Zjednoczonych – zarówno na poziomie federalnym,…

21/02/2014

Nie skazujmy się na monokulturę energetyczną

Roman Szwed dr hab.
Roman Szwed
prezes Zarządu, Atende S.A.

Jak powinniśmy rozumieć bezpieczeństwo energetyczne Polski?Składa się na nie wiele czynników: począwszy od trwałości dostaw energii do naszych domów oraz firm, poprzez cenę, a kończąc na konsekwencjach m.in. gospodarczych czy…