Poprzednie teksty

Polska energetyka – czas na nową układankę?

4 stycznia 2016

Niniejszy artykuł ukazał się w dniu dzisiejszym (4 stycznia 2016 r.) w „Dzienniku Gazecie Prawnej”Polskie koncerny energetyczne są dziś – jak na swój potencjał – bardzo nisko wyceniane. Wynika to przede wszystkim…

Energetyka na kursie kolizyjnym

10 grudnia 2015

Niniejszy artykuł ukazał się w dniu dzisiejszym (10 grudnia 2015 r.) w „Dzienniku Gazecie Prawnej”Odejście przez Unię Europejską od dalszej dekarbonizacji oraz rozwoju OZE jest mało prawdopodobne. Ideologia schodzi tu na dalszy…

Oddemonizujmy unijną politykę klimatyczną

27 listopada 2015

Unijna polityka klimatyczna jest w Polsce często uznawana jako „zło konieczne”. Owszem, stanowi dla gospodarki pewien koszt, lecz jest on bardzo niewielki w porównaniu z kwotami, jakie rokrocznie wydajemy chociażby na import nośników…

Co może być polską specjalizacją energetyczną?

16 listopada 2015

Wpisanie się w globalne trendy energetyczne, związane z decentralizacją i rozwojem OZE, leży w interesie rozwojowym Polski. Rynek wewnętrzny może być dobrym polem do budowy kompetencji, z którymi będziemy mogli później wychodzić za granicę. Jest…

Praca i wiedza zamiast gigantycznych inwestycji

23 października 2015

Sierpniowy niedobór mocy wytwórczych to jedynie wierzchołek góry lodowej, do której zbliża się dziś polska energetyka. Coraz trudniej jest już tuszować skutki braku przeprowadzenia istotnych reform proefektywnościowych w tym sektorze. Najlepszą…

Doktryna energetyczna dla Polski

12 października 2015

Polska potrzebuje stabilnej, niezależnej od politycznych wahań i bieżących gier interesów doktryny energetycznej. Wyznaczałaby ona nurt, w którym mieściłyby się wszelkie polityki i działania w zakresie energetyki. Z samej swej natury powinna być krótka, jasna…

Rynek energii w UE – czas na nowy model

18 września 2015

Komisja Europejska otwiera dziś dyskusję na temat nowego modelu rynku energii. Nie wiadomo jeszcze, jak będzie on wyglądał – jego przyszłą formę mają wypracować główni interesariusze. Nie ulega jednak wątpliwości,…

Ku proefektywnościowym regulacjom

4 września 2015

Obowiązujące dziś w Polsce regulacje nie tylko nie mobilizują przedsiębiorstw energetycznych do zmniejszania kosztów funkcjonowania, ale mogą wręcz motywować je do ich sztucznego pompowania. Im większy bowiem poziom wydatków, tym wyższą…